Format papieru A

Jaki rozmiar? Jaki wymiar ma kartka formatu A

Podział formatu papieru A

Format A uznawany jest za najpopularniejszy rozmiar papieru na świecie (korzysta z niego większość krajów). Warto także nadmienić, że najbardziej rozpoznawalnym formatem z rodziny papierów A jest format A4.

Format ten bazuje przede wszystkim na zachowaniu proporcji, jako że każdy arkusz powstaje poprzez zagięcie papieru po swojej krawędzi (patrz: schemat poniżej). Za ojca omawianego formatu uznaje się niemieckiego fizyka Georga Christopha Lichtenberga, który to pod koniec XVIII wieku jako pierwszy opisał tę proporcję. To on podjął się także standaryzacji wszystkich formatów stosowanych w Niemczech tworząc tak zwaną normę DIN, która to później ochrzczona została nazwę ISO 2016. W latach kolejnych, została ona przyjęta przez znakomitą większość państw na świecie. Norma ta definiuje formaty A, B oraz C.

Każdy z formatów A bazuje na liczbie określającej wielkość papieru. W przypadku każdego z nich mamy do czynienia z prostokątem, w którym stosunek krótszego boku do dłuższego to zawsze 1 do √2. Co ciekawe, format wyjściowy A0 ma dokładnie 1 metr kwadratowy powierzchni. Warto wiedzieć, że najmniejszym z dostępnych formatów jest ten oznaczony jako A10.

Formatami z serii A są:

Inne rozmiary papieru A